Integraal Kind Centrum Lumiar

Lumiar is gesloten per 1 maart 2021.

Voor peuteropvang, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang in Utrecht verwijzen wij u naar:

Saartje Kinderopvang (meerder locaties in Utrecht Leidsche Rijn)

Kinderopvang Fantaziehuis (Utrecht West)

Kinderopvang Het Speeldorp (Utrecht Terwijde)