beastie.png buitenspeel-
temperatuur
14.1°C

Nog plek bij ons kinderdagverblijf, schrijf snel in!

Lumiar, leren met al je zintuigen. School & kinderopvang.

**** NEWSFLASH Open Dag was een succes! ****
De laatste open dag was weer een succes. Ouders en kinderen konden komen kijken, luisteren en proeven. Zowel op school, als bij het kinderdagverblijf. En wat was het druk! Er waren enthousiaste reacties, er zijn veel vragen gesteld en er is belangstelling getoond. We hebben inmiddels weer nieuwe kinderen verwelkomd, zowel op school als in het kinderdagverblijf. Binnenkort volgt een nieuwe datum. Wil je niet wachten op een volgende open dag en wil je eerder een kijkje komen nemen; schroom niet en bel ons voor een afspraak!

**** NEWSFLASH Start Kinderopvang ****
Per 1 januari is onze natuurlijke kinderopvang gestart. Uniek; plek voor kinderen tot 5 jaar, die zich in een veilige, uitdagende omgeving nog verder mogen ontwikkelen om zich echt klaar te maken voor school! We hebben nog plek! Schrijf je kind(eren) dus snel in om een plekje te reserveren.

Lumiar is een Brede School die volgens het principe Natuurlijk Leren een omgeving wil bieden waar kindgericht aan de ontwikkeling van kinderen wordt gewerkt. Het doel van Natuurlijk Leren is dat het kind op eigen tempo de kerndoelen van het primair onderwijs bereikt. Waarna hij of zij moeiteloos door kan stromen naar het (regulier) vervolgonderwijs.
We laten het leren aansluiten bij de interesses en ervaringen van de kinderen. Kinderen leren bij ons met al hun zintuigen. Ze voelen, proeven, horen, zien en ruiken. Net dat wat ze nodig hebben, kunnen ze inzetten om weer een stap verder te komen.
Niet alleen wordt zo de kinderen een individueel ontwikkelingspad geboden, ook de leerkrachten en begeleiders krijgen kansen en middelen om zich verder te ontwikkelen. Zo waarborgen én verbeteren zij continu de kwaliteit van de school.

Gelukkigere kinderen
Wij geloven dat het bieden van een inspirerende omgeving, in samenspraak met kinderen en begeleiders, leidt tot beter gemotiveerde, gelukkigere en beter voorbereide kinderen. Kinderen die zich vanuit hun eigen drijfveer ontwikkelen tot wie ze zelf willen zijn, leren vertrouwen op hun eigen kracht. Daardoor ontplooien ze zich tot 21e eeuwse volwassenen die verantwoordelijk, creatief en oplossingsgericht zijn. En met respect omgaan met de groep of context waarin ze leven, spelen en werken. Binnen ons onderwijs leren de kinderen al op jonge leeftijd beslissingen en verantwoordelijkheid te nemen. Niet vrijblijvend, maar juist heel bewust.

Lumiar is gevestigd in Leidsche Rijn. Wij zijn een unieke regionale basisschool, BSO en kinderopvang en onze kinderen komen uit de hele regio.