Deze maand kregen kinderen een hele leuke en boeiende gastles van de ouders van een van de kinderen. Zij zijn beiden wetenschappers en vertelden uitgebreid over hun werk en lieten foto’s en filmpjes zien. Het ging vooral over gletsjers, ijsmetingen, ijsbergen en de zeespiegelstijging. Daarna gingen de kinderen zelf aan de slag met diverse ijsproefjes. Het was een leuke en interessante les!