Aanmelden Lumiar Petites

Geloof je ook in onze idealen en wil je je kind(eren) graag aanmelden? Omdat we het belangrijk vinden dat je kind(eren) bij Lumiar Petites goed tot hun recht komen hanteren we een zorgvuldig aannamebeleid. Graag informeren we je over de stappen die we samen doorlopen voor we tot een definitieve plaatsing overgaan.

Koffie drinken!
Al een keertje vrijblijvend komen spelen? Elke maand organiseren we ons PeuterCafé! Je kunt daar hier meer informatie over vinden.

Kennismaken
Was het PeuterCafé leuk? Dan plannen we een nadere kennismaking tussen ouder(s), de leidster(s) en/of het bestuur. Tijdens dit persoonlijke gesprek bespreken we jullie wensen en verwachtingen, het kind en zijn/haar behoeften en hoe wij als Lumiar Petites werken.

Kijken
Als het kennismakingsgesprek heeft uitgewezen dat Lumiar Petites de ideale plek kan zijn voor je kind(eren), is het een mooi moment om geheel vrijblijvend te komen kijken samen met je kind(eren). Dit heeft als doel dat het kind op een ontspannen manier kennis kan maken met de leidster(s), de andere kinderen, het gebouw en vooral de natuurlijke manier hoe kinderen spelen en leren. Tijdens het ‘kijken’ doet het kind vaak al snel mee met de rest, en geniet je als ouder(s) van een lekkere kop koffie of thee terwijl je met eigen ogen kunt zien hoe je kind het ervaart.

Wennen
Als jij en je kind(eren) enthousiast zijn na het kijken, kan besloten worden tot een proefperiode. Wij hanteren een eerste wenperiode van minimaal 2 dagdelen per week gedurende 1 maand. Uiteraard mag je hier als ouder gewoon bij blijven, als dit beter is voor jouw kind.

Wij vinden het erg belangrijk dat nieuwe kinderen op een natuurlijke manier worden opgenomen in de groep. Ieder kind went op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. De wenperiode wordt daarom altijd in overleg ingevuld. De wenperiode eindigt met een evaluatiegesprek waarbij wordt besproken of je kind definitief op Lumiar Petites kan worden ingeschreven. Ook wordt er een keuze gemaakt voor welke vorm: Peuterspelen, Halve of Hele dagen of een combinatie hiervan. Mocht er extra zorg nodig zijn bespreken we met je of en in welke vorm wij dit kunnen bieden. Aan de wenperiode van 1 maand zijn de normale kosten verbonden.

Starten!
Is het een match, dan kan je kind bij ons starten! Wil je je kind inschrijven kun je hier het inschrijfformulier downloaden. Mail dit formulier aan info@lumiar.nl. Wil je je kind(eren) alvast voorinschrijven kun je dat hier doen. Geef hierbij aan of je je kind wil inschrijven voor Lumiar Petites. Het voorinschrijven is medebepalend voor je positie op onze wachtlijsten.