Natuurlijk leren

Lumiar school gaat uit van het principe dat kinderen Natuurlijk leren: Ieder kind is van nature nieuwsgierig en wíl ontdekken en leren. Wij spreken die natuurlijke ontwikkelingsdrang aan en gaan uit van de innerlijke motivatie van ieder kind. We sluiten met het onderwijs aan bij de beleving en ervaring van de kinderen. Op deze manier leren kinderen sneller, efficiënter, doelgerichter en met plezier. Kinderen kiezen grotendeels zelf wat, wanneer en met wie ze willen leren. Het leren gebeurt niet alleen uit boeken of achter de computer, maar vooral door spel, door experimenten, door ervaringen in het ‘echte leven’ zoals het bos, de stad, een museum of zelfs een echt bedrijf. Kort gezegd zien wij Natuurlijk Leren als leren in en van de context, oftewel het dagelijks leven. Bij een dergelijke manier van leren doen kinderen vaardigheden en kennis op in de praktijk, vanuit een eigen verwondering of nieuwsgierigheid. De school fungeert als een rijke en veilige praktijkomgeving.

Kinderen ontdekken hun talenten (wat kan ik?) en gebruiken deze om hun ambities (wat wil ik?) te vervullen. Professionele begeleiders ondersteunen hen in dit proces om talenten en ambities te ontdekken en te ontwikkelen. Wij geloven in een multi-disciplinaire benadering, waarin kennis en vaardigheden als in een mozaïek samenkomen en tot interdisciplinaire inzichten leidt.

Belangrijke inspiratoren voor onze school zijn visionaire denkers in zowel onderwijs, politiek, wetenschap alsook het bedrijfsleven. Mensen die vanuit een holistische visie en niet geremd door ‘hokjesdenken’ tot grote innovaties of juist bijzondere inzichten kwamen.

Klassen in de traditionele zin zul je op Lumiar niet aantreffen, maar we werken wel graag in groepen aan een doel. Deze groepen mogen echter nooit te groot zijn, aangezien dan niet ieder kind de kans heeft tot zijn recht te komen. Wij werken met groepen tussen de 15 en maximaal 20 kinderen.