Boekenclub

De ‘boekenclub’; de kinderen hebben onderzocht wat hen aanspreekt wanneer zij fictie lezen. Vervolgens zijn ze op pad geweest naar de bibliotheek en hebben ze boeken voor zichzelf én voor een maatje uitgekozen. Elk kind heeft een eigen kleur op de kast in de klas, waarop (bijv.) je lievelingsboek en je nieuwe boek kunnen staan. En je kunt hierop ook nog kort je ervaring met jouw boek achterlaten. Eigen ontwerp uit de groep!

Ouder Café over onderwijs

Al enige tijd zijn wij bezig met het vernieuwen van onderwijs in Nederland en hebben wij onze ‘eigen’ school – Lumiar in Vleuten, Utrecht.
We nodigen je uit om kennis te maken met basisonderwijs in Nederland en de betekenis van onze school daarbinnen.

Docent en Hoofd Onderwijsontwikkeling Niels Terhalle zal deze avond een bevlogen verhaal vertellen over hoe wij uitgaan van de honger van elk kind om te willen leren en hoe wij daar handen en voeten aan geven. We zoeken, samen met een kind, naar datgene dat hem/haar inspireert om te leren en haken hierbij aan.
Niels is een docent in hart en nieren; kent al achttien jaar het (reguliere) onderwijs van binnen en van buiten en kan daar een inkijkje in geven. Maar Niels wil dat het onderwijs in Nederland verandert; dat elk kind veel meer in eigen tempo en ritme tot ontwikkeling komt en dat elk kind wil leren! Dat onderwijs veel meer mag kijken naar het kind, en minder naar de methode.

We geven op school elk kind de ruimte en tijd om gepersonaliseerd te leren en zich te ontwikkelen. Met leerkrachten die elk kind met liefde en aandacht zien, over een grote kennis en kunde beschikken en een hoge dosis creativiteit in zich hebben.

Kortom; wees welkom op onze onderwijsavond op woensdag 13 februari 2019 van 20.00 tot 21.30 uur.
Plaats: Woonkamer boven) in Het Fantaziehuis, Cartesiusweg 23 in Utrecht
Toegang: gratis.

Wij zorgen voor koffie, thee, drankjes en lekkers. Je kunt je opgeven via wendy@lumiar.nl, maar een late beslisser is ook van harte welkom.

De eerste klant is een feit!

Honden uitlaatservice ‘Hondenpoot’ heeft de afgelopen periode hard aan de weg getimmerd. Er is een kantoor ingericht, er is een logo ontwikkeld en er zijn flyers gemaakt waarin verteld wordt wat deze service uniek maakt. Met deze flyers zijn de dames van Hondenpoot op pad gegaan. Dit resulteerde in een eerste, echte klant. Binnenkort in de proefwandeling. Onderneming geslaagd!

Open ochtend – 3 april

De eerstvolgende open ochtend staat gepland voor woensdag 3 april 2019. Om meer inzicht te krijgen in ons schoolconcept organiseren wij een aantal keer per jaar een open ochtend, van 10.00 uur tot 12.00 uur. Naast uitleg over ons onderwijs, kun je ook een kijkje nemen in de groepen. Fijn als je je van tevoren aanmeldt, via info@lumiar.nl.  Wees welkom! Je kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen voor een aparte afspraak, als dat beter uitkomt.

Dino project afgerond

Onze jongste groep heeft zelf gekozen om met elkaar meer te weten te komen over dino’s. Via de themawand hebben ze eerst onderzocht wat ze al wisten en vervolgens wat ze wilden onderzoeken, maken en spelen. Want kunnen dino’s trouwen, scheiden en knuffelen? Hebben ze wel eens ruzie? En is een kip ook een dino? De kinderen hebben uiteindelijk een heus museum gemaakt, waarin alle schoolkinderen en ouders konden komen kijken naar de resultaten van al het onderzoek. Een geslaagd project!

Open Dag was een succes

De laatste open dag was weer een succes. Ouders en kinderen konden komen kijken, luisteren en proeven van ons gepersonaliseerd en vernieuwend onderwijs en kinderopvang. Zowel op school, als bij het kinderdagverblijf. En wat was het druk! Er waren enthousiaste reacties, er zijn veel vragen gesteld over wat gepersonaliseerd leren nu precies is en er is belangstelling getoond. We hebben inmiddels weer nieuwe kinderen verwelkomd, zowel op school als in het kinderdagverblijf. Binnenkort volgt een nieuwe datum. Wil je niet wachten op een volgende open dag en wil je eerder een kijkje komen nemen; schroom niet en bel ons voor een afspraak; 06 – 3322 33 60!