Een dagje Lumiar
Een dag op Lumiar kent elke dag dezelfde structuur en dagindeling. Deze voorspelbaarheid draagt bij aan een veilige leeromgeving en biedt kinderen houvast. Binnen de verschillende momenten op een dag is er voldoende vrijheid en ruimte voor spontane momenten. Zo maken we stormwandelingen als het hard waait, waarbij je ontdekt hoe je tegen de wind kunt ‘hangen’ of hoe hard een veertje waait. Gaan we het bos in als de eerste paddenstoelen gaan bloeien. Voeren we gesprekken over actuele maatschappelijke, politieke onderwerpen als daar aanleiding toe is of we opvallende nieuwsberichten tegenkomen.

Een dag kent in-, en uitcheckmomenten. Dit zijn momenten op de dag waar je kunt in- en uitstromen bij de groep.

We beginnen de dag om 8.15 uur met de talenteninloop.
Deze talenten hebben betrekking op de meervoudige intelligenties. Dit is een theorie, ontwikkeld is door de Amerikaanse psycholoog Howard Gardner. Binnen elk talent worden één of meerdere intelligenties geprikkeld en aangesproken. Kinderen ontdekken tijdens de inloop hun capaciteit(en) en ondervinden wat ze leuk vinden om te doen (of niet). Zowel leerkrachten als kinderen kunnen deze talenteninloop organiseren. De talenteninloop wordt zo vormgegeven dat je op ieder moment kunt instromen.

Om 9.15 uur starten alle groepen in de kring. Dit is een instapmoment. In de kring is er ruimte om te reflecteren op de talenteninloop.

Om 9.35 uur beginnen we met ‘gereedschap slijpen’. De cognitieve vakken zoals taal, schrijven en rekenen staan hierin centraal. Ieder kind gaat individueel aan de slag en werkt doelgericht. We kijken wat en hoe een kind leert en spelen daar op in. Dit door persoonlijke aandacht, begeleiding en procesgerichte feedback.

10.15 uur – korte pauze. Er wordt fruit uitgedeeld en gegeten. Het eind van de pauze is een in- en uitstap moment.

Om 10.25 uur wordt het gereedschap slijpen voortgezet.

Om 11.05 uur is er een korte kring. Dit is een moment om per kind te kijken hoe ’t tot nu toe gaat met het leren. Kinderen delen hun ervaringen. Leren krijgt een hoger rendement op het moment dat er gereflecteerd wordt op het proces van leren. Na afloop kring is een instap- en uitstapmoment.

Vervolgens gaan we om 11.10 uur met het volgende onderdeel: Wereld Bouwen. Kinderen werken hier een project of thema uit en gaan vanuit een ondernemende houding, individuele ervaring en/of persoonlijke beleving aan de slag. Het leren ondernemen en doen van onderzoek staat centraal.

Vanaf 12.00 tot 13.00 uur is er een lange pauze en kunnen kinderen eten, buiten spelen en ontspannen. Iedereen ontspant op een eigen manier. We proberen de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de kinderen te laten met betrekking tot het geven van invulling aan de ontspanning. Zowel om 12 uur als om 13 uur is een in- en uitstap moment.

Om 13.00 uur is er tijd voor Wij Samen Lumiar. We komen dan als school (‘gemeenschap’) samen. Per dag voor een ander onderdeel. We hebben bijvoorbeeld schoolkring, open podium, presentatie van projecten, feestvieren, debatteren en filosoferen. Met elkaar maken we afspraken, regels, bedenken we ideeën, uitten we kritiek en stellen we vragen. Na Wij Samen Lumiar is een in- en uitstapmoment.

We zetten om 13.45 het vervolg van Wereld Bouwen in.

Om 14.30 uur is er een afsluitende kring waarin we reflecteren op de dag en vooruit kijken naar de dag van morgen. Wat ging goed? Wat kan beter? Verdient er iemand een compliment? Ook is er hier tijd voor het zorgen voor elkaar en de omgeving. We gaan ‘goed’ weg en laten het lokaal netjes achter.

Vanaf 14.45 uur is het mogelijk om persoonlijke coachtijd te vragen; het kind kan een extra moment hulp vragen aan de leerkracht met betrekking tot het leerproces. Per dag is er ruimte voor maximaal drie kinderen per leerkracht.

Om 14.45 uur begint de tijd van de bso. Eindtijd van de bso is 18.30 uur.