Inschrijven

Je kunt je kind hier inschrijven voor de school.
Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding. Broertjes/zusjes krijgen voorrang.

Aarzel dus niet om je kind(eren) hier op tijd voor aan te melden. Inschrijven is kosteloos. Je ontvangt een bevestiging van je aanmelding. Op het moment dat wij je kind(eren) kunnen plaatsen aan de hand van de inschrijfgegevens menen wij direct contact met u op.

Starten op school

We nodigen je uit om eerst een kijkje te komen nemen op onze school. Dat kan via een rondleiding. Aanmelden voor een rondleiding kan via info@lumiar.nl of door te bellen. Je kunt je kind(eren) al gelijk inschrijven voor onze school met bso.

Aanmelden 4-jarigen
Vooraf geven we informatie over onze school en maken we graag kennis met jullie. Wat zijn onze uitgangspunten en wat is de grondslag van waaruit we ons onderwijs vormgeven? En wat zijn de onderwijs behoeftes van je kind, voor zover je daar al iets over weet en kunt vertellen voor de kleuterleeftijd?

Beginnen en wennen
In de laatste vier weken voordat je kind 4 jaar wordt, kan het komen wennen op de groep. Daarbij worden eerst twee korte momenten gewend, vervolgens twee lange momenten. Op het moment dat je kind 4 jaar (of ouder) is, draait hij mee op de groep en op de buitenschoolse opvang. Dit wordt afgestemd op de mogelijkheden en behoefte van je kind. En uiteraard is er nauw contact met de leerkracht over het wennen en de nieuwe fase in het leven van je kind; naar school!

Aannameprocedure leerlingen van 5 jaar en ouder (zij-instromers)
Soms volgen kinderen al onderwijs, maar veranderen zij van school. Omdat er een verhuizing plaatsvindt. Of omdat er behoefte is aan een andere vorm van onderwijs. Ook voor deze kinderen staan wij open. Er wordt bij zij-instromers gekeken naar de onderwijsbehoeftes van je kind en we hanteren een aannamebeleid.

We nodigen je graag uit voor een rondleiding waarin we verder kennismaken. Het doel van het gesprek is je kind(eren) te leren kennen via jullie ervaringen en kennis. We verkrijgen graag informatie betreffende zijn/haar huidige onderwijs-, en leercapaciteiten, ervaringen en schoolvorderingen. Wij vertellen uitgebreid over onze werkwijze.

Oriëntatieperiode
Wanneer we denken dat Lumiar een fijne school voor je kind zal zijn, nodigen we je kind uit voor een oriëntatieperiode. Dit begint met een meeloopdag, die eventueel uitgebreid wordt tot maximaal 3 dagen. Tijdens het meelopen wordt je kind gezien door de leerkracht. En natuurlijk kan je kind zelf ontdekken of ons onderwijs aansluit bij zijn behoeftes en of je kind zich prettig voelt op onze school.

Voorafgaand aan de plaatsing, wordt er informatie ingewonnen bij de huidige school. Zo krijgen we voldoende beeld van het leren en de onderwijsbehoefte van je kind. Na deze stappen beslissen we of wij je kind kunnen plaatsen.