Inschrijven

Je kunt je kind hier inschrijven voor de school of het kinderdagverblijf.
Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding. Broertjes/zusjes krijgen voorrang, zowel bij school als kinderopvang.

Voor zowel opvang als school kun je er niet vroeg genoeg bij zijn. Aarzel dus niet om je kind(eren) hier op tijd voor aan te melden. Inschrijven is kosteloos. Je ontvangt een bevestiging van je aanmelding. Op het moment dat wij je kind(eren) kunnen plaatsen aan de hand van de inschrijfgegevens menen wij direct contact met u op.

Kennismaken en rondleiding aanvragen

We nodigen je uit om een kijkje te komen nemen op ons kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang eventueel in combinatie met school. Aanmelden kan per mail via info@lumiar.nl of door even te bellen. We kijken er naar uit kennis te maken.

Starten op het kinderdagverblijf

Voordat je kindje start bij ons kinderdagverblijf plannen we ongeveer drie weken van tevoren een intakegesprek. Tijdens dit gesprek maak je kennis met de aandachtsleidster van je kind. Je kunt wat vertellen over je kind en het ritme van je kind en de leidster legt uit hoe het op de groep werkt. Tijdens dit gesprek maak je ook wenafspraken voor je kind.

Bij het wennen van een nieuw kindje hanteren wij een wenschema. In overleg met de ouders kijken wij steeds wat het beste werkt voor het betreffende kind. Normaal gesproken went een kindje twee weken, maar wanneer de planning het toelaat is het mogelijk om de wenperiode uit te breiden. Tijdens het wennen is contact met ouders belangrijk; het is dus fijn als je goed bereikbaar bent in die periode. Ook voor ouders is het dikwijls wennen. Uiteraard mag je altijd bellen en kun je tijdens de wenperiode wat langer blijven. Dit is naar behoefte van ouder(s) en kind.

Schrijf je kindje nu in voor het kinderdagverblijf!

Starten op school

We nodigen je uit om eerst een kijkje te komen nemen op onze school. Dat kan via een rondleiding. Aanmelden voor een rondleiding kan via info@lumiar.nl of door te bellen. Je kunt je kind(eren) al gelijk inschrijven voor onze school met bso.

Aanmelden 4-jarigen
Vooraf geven we informatie over onze school en maken we graag kennis met jullie. Wat zijn onze uitgangspunten en wat is de grondslag van waaruit we ons onderwijs vormgeven? En wat zijn de onderwijs behoeftes van je kind, voor zover je daar al iets over weet en kunt vertellen voor de kleuterleeftijd?

Beginnen en wennen
In de laatste vier weken voordat je kind 4 jaar wordt, kan het komen wennen op de groep. Daarbij worden eerst twee korte momenten gewend, vervolgens twee lange momenten. Op het moment dat je kind 4 jaar (of ouder) is, draait hij mee op de groep en op de buitenschoolse opvang. Dit wordt afgestemd op de mogelijkheden en behoefte van je kind. En uiteraard is er nauw contact met de leerkracht over het wennen en de nieuwe fase in het leven van je kind; naar school!

Aannameprocedure leerlingen van 5 jaar en ouder (zij-instromers)
Soms volgen kinderen al onderwijs, maar veranderen zij van school. Omdat er een verhuizing plaatsvindt. Of omdat er behoefte is aan een andere vorm van onderwijs. Ook voor deze kinderen staan wij open. Er wordt bij zij-instromers gekeken naar de onderwijsbehoeftes van je kind en we hanteren een aannamebeleid.

We nodigen je graag uit voor een rondleiding waarin we verder kennismaken. Het doel van het gesprek is je kind(eren) te leren kennen via jullie ervaringen en kennis. We verkrijgen graag informatie betreffende zijn/haar huidige onderwijs-, en leercapaciteiten, ervaringen en schoolvorderingen. Wij vertellen uitgebreid over onze werkwijze.

Oriëntatieperiode
Wanneer we denken dat Lumiar een fijne school voor je kind zal zijn, nodigen we je kind uit voor een oriëntatieperiode. Dit begint met een meeloopdag, die eventueel uitgebreid wordt tot maximaal 3 dagen. Tijdens het meelopen wordt je kind gezien door de leerkracht. En natuurlijk kan je kind zelf ontdekken of ons onderwijs aansluit bij zijn behoeftes en of je kind zich prettig voelt op onze school.

Voorafgaand aan de plaatsing, wordt er informatie ingewonnen bij de huidige school. Zo krijgen we voldoende beeld van het leren en de onderwijsbehoefte van je kind. Na deze stappen beslissen we of wij je kind kunnen plaatsen.