Ons kinderdagverblijf

Onze kinderopvang is een plek voor alle kinderen van 0 tot 5 jaar, waar je mag voelen, ruiken, proeven, horen en kijken om de wereld al spelend te ontdekken. In een omgeving die prikkelt, inspirerend en vrolijk is. In ons kinderdagverblijf draait het in de eerste plaats om goede, zorgzame en liefdevolle opvang. We willen graag dat kinderen en ouders zich veilig en welkom voelen. Maar we investeren niet alleen in goede zorg en gekwalificeerd personeel. We bieden vooral ook een inspirerende omgeving. Schrijf je kindje nu hier in!

Creativiteit en natuur

Spelen en ontdekken doen kinderen via de zintuigen. We werken met verschillende materialen, vormen en voorwerpen. Hoe voelt en ruikt rozemarijn? Wat kun je doen met pasta? Maakt water geluid? Wat kun je met een kartonnen doos? Is het een boot? Een huis? Of gewoon een doos waar je in kunt klimmen?

De ontwikkelingsgerichte aanpak beperkt zich niet alleen tot een activiteitenaanbod, maar is onderdeel van de dagelijkse zorg. Het verschonen van een baby is bijvoorbeeld een mooi speel-, en aandachtsmoment. We beperken ons niet tot een praktische handeling; het is een moment van contact waarin we met het kind praten, een liedje zingen of de handjes en voetjes masseren.

Fantasie
Fantasie, creativiteit en kunst vinden wij een essentieel onderdeel in de ontwikkeling van kinderen. Kinderen hebben van zichzelf een unieke manier van kijken en denken. En deze willen wij koesteren en stimuleren. Opdat het kind de wereld mag blijven ontdekken op zijn/haar eigen unieke wijze. Hierbij speelt interactie en inspiratie door de ander een grote rol.

Het stimuleren van de creativiteit van kinderen doen wij onder andere door veel activiteiten aan te bieden die met name proces- en ervaringsgericht zijn.

Naast beeldende kunst en theater, zijn muziek en literatuur zijn essentiële onderdelen in Het Fantaziehuis. We besteden aandacht aan de Nationale Voorleesdagen. We nodigen mensen uit om te komen voorlezen. We willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van taal en boeken bieden een unieke wereld, waarin je jezelf heerlijk kunt verliezen.

Datzelfde geldt voor muziek. We bieden diverse stijlen muziek aan: jazz, kinderliedjes, wereldmuziek, disco en klassiek. Muziek wordt bewust ingezet; als sfeermaker, als rustpunt of als moment om actief te dansen.

Iedere maand komt muzikant Freek, op wisselende dagen, om mini concerten te verzorgen, muzieklessen te geven en vooral met de kinderen samen muziek te maken en hiervan te genieten.

Buiten
We gaan elke dag met de kinderen naar buiten. Langs de zijkant van het pand ligt een ruime buitenspeelplaats met zandbak, gras en ruimte om te fietsen. Aan de voorkant is er een natuurlijke buitenspeelplaats met groen, een speelheuvel met glijbaan en veel ruimte om te ontdekken. We vinden het belangrijk dat kinderen in contact komen met de natuur. Aan de achterkant van het pand ligt een bos; onder begeleiding gaan we daar met de kinderen wandelen en bijvoorbeeld takken zoeken of kleine diertjes ontdekken. Er zijn tevens moestuintjes die de kinderen van de school onderhouden en waar ook het kinderdagverblijf gebruik van maakt.

Personeel
We hebben hoog gekwalificeerd personeel; een groot deel is HBO opgeleid en heeft, naast de benodigde diploma’s voor de kinderopvang, ook andere specialiteiten zoals theater, muziek, yoga en koken. Deze kwaliteiten worden dagelijks ingezet en dat maakt Lumiar tot een rijke speel- en ontdekomgeving.

Samenwerking

Wij werken nauw samen met kunstzinnig en creatief kindcentrum Het Fantaziehuis. Het Fantaziehuis bestaat bijna tien jaar en is een creatieve en kunstzinnige plek voor alle kinderen van nul tot twaalf jaar. Het Fantaziehuis in Utrecht heeft haar sporen verdient; op het kinderdagverblijf zijn er zeven groepen waar elke dag ruimte geboden wordt aan de unieke, eigen ontwikkeling van het kind. In een prikkelende en inspirerende omgeving. Wil je meer informatie over het Fantaziehuis kinderdagverblijf dan kun je dit vinden op www.fantaziehuis.nl.

Werkwijze

Ons kinderdagverblijf geeft liefdevolle aandacht en zorg aan elk kind. Van medewerkers wordt verwacht dat ze goed naar de kinderen kijken en luisteren, omdat kinderen – hoe jong ook – zelf vaak goed aangeven hoe ze zich voelen en wat ze willen. Een respectvolle houding naar het kind is de basis van het communiceren met kinderen waarbij we uitgaan van gelijkwaardigheid.

Verzorging
De kinderen worden goed verzorgd; drink- en verschoningsmomenten bij de baby’s zijn intense aandachtsmomenten waarbij contact met het kind van belang is. Leidsters geven bijvoorbeeld niet meerdere kinderen tegelijk een fles.

Voeding
Tussen de middag krijgen de kinderen die daar aan toe zijn, een broodmaaltijd. Het beleg is gevarieerd en gezond. Ook verzorgen wij groente en fruit als tussendoortje.
Zowel de jongste kinderen van het kinderdagverblijf als de kinderen van school, maken met regelmaat heerlijke baksels of koken een gerecht. Zo kan ieder kind, dat nieuwe smaken aan het ontdekken is, in aanraking komen met verschillende smaken en structuren. Ons aanbod is deels biologisch en kan ook uit de eigen moestuin komen. We sluiten zo veel als mogelijk aan bij de seizoenen. Verantwoorde en gevarieerde voeding draagt bij aan een gezonde lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind. We willen kinderen graag laten genieten van allerlei soorten (gezond) eten!

Creativiteit
Daarnaast bieden de leidsters de mogelijkheid aan de kinderen om zich creatief te kunnen uiten. De leidster kan bijvoorbeeld materiaal aandragen waar de kinderen mee kunnen werken of wat ze kunnen ervaren. Bij de creativiteit staat het proces en de ervaring voorop; het gaat niet in de eerste plaats om het eindresultaat en klare producten.

Dagelijkse dingen
Kinderen worden betrokken bij de dagelijkse handelingen zoals brood ophalen, fruit klaar maken, in de moestuin werken, opruimen en dergelijke.

Buiten spelen
Buitenspelen is belangrijk en gezond voor kinderen en doen we in principe elke dag. We hebben veel ruimte ter beschikking om heerlijk samen in op ontdekkingstocht te gaan.

Structuur
Onze werkwijze vindt plaats binnen een duidelijke structuur, dit biedt kinderen veiligheid. Voor baby’s geldt een eigen slaap- en eetritme (in overleg met ouders), de dreumessen en peuters hebben vaste drink-, eet-, slaap- en speelmomenten.

Pedagogisch beleidsplan
Voor het kinderdagverblijf maken we gebruik van het PedagogischBeleidKdv. De werkwijze, het beleid, missie en werkwijze is hetzelfde. In dit plan lees je de inspiratie terug door drie pedagogen en een pedagogische aanpak; Thomas Gordon, Aletha Solter, Emmi Pikler en Reggio Emilia. 

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn bij ons van toepassing.

Langer spelen

Uniek in Nederland; we bieden de mogelijkheid om kinderen die vier jaar zijn langer op het kinderdagverblijf te laten spelen en ontwikkelen. Momenteel werken we met twee verticale groepen; wanneer deze voldoende groei hebben, splitsen we de groepen in een groep 0 tot 3 jarigen en een groep 3 tot 5 jarigen. Sommige kinderen van vier jaar kunnen het nodig hebben om zich op een speelsere manier verder te ontwikkelen voordat ze toe zijn aan de stap naar school. Bij ons hebben ze de mogelijkheid om nog wat langer in een inspirerende en knusse omgeving te zijn.

Andersom geldt dit uiteraard ook voor kinderen die juist al wat eerder toe zijn aan school; we kijken naar de ontwikkel- en leerbehoefte van het kind en stemmen daar samen met ouders, waar mogelijk, op af. De school is dichtbij en kinderen kunnen spelenderwijs, in hun eigen tempo, kennis maken met de school die zich op de eerste verdieping bevindt. Voor elk kind streven we naar een natuurlijk overgang naar het onderwijs.

Je bent niet verplicht om je kind door te laten stromen naar onze basisschool, je kunt gewoon kiezen voor de plek waarvan jij denkt dat deze het allerbeste is voor je kind.

Tarieven (2020)

De kosten van de opvang binnen ons kinderdagverblijf vallen binnen de Wet Kinderopvang. Je komt dus in aanmerking voor de ‘Kinderopvangtoeslag’ van de belastingdienst. Deze toeslag is afhankelijk van het gezinsinkomen: ouders met een laag inkomen betalen minder en ouders met een gemiddeld of hoger inkomen betalen wat meer.

Wat je uiteindelijk netto betaalt voor kinderopvang hangt dus af van de hoogte van de kinderopvangtoeslag die je ontvangt. De hoogte van de toeslag is weer afhankelijk van het aantal kinderen dat gebruik maakt van de opvang, van je belastbaar inkomen en het aantal uren dat je werkzaam bent. Om een indicatie te krijgen van de netto maandkosten voor de kinderopvang, heeft Lumiar/Het Fantaziehuis een handige rekentool ontwikkeld. Hiermee kun je makkelijk je netto kosten berekenen.

Op www.toeslagen.nl kun je hier ook meer over lezen en ook meteen uitrekenen wat jouw netto bedrag zal worden voor de opvang van je kind(eren).

Bruto tarief kinderdagverblijf 2020
Hele dagopvang is standaard van 07.30 uur tot 18.30 uur. Ons dagverblijf is 11 uur per dag en 52 weken per jaar geopend.

Het bruto uurtarief is €8,50.

Extra opvang is in overleg mogelijk, vanaf minimaal 2 uur per dag. De uurprijs hiervoor bedraagt ook € 8,50.

Landelijk Register Kinderopvang
Lumiar Petites (kdv) staat in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd onder het nummer 1111.05.638.