Onze basisschool Lumiar

Lumiar is een basisschool op basis van Natuurlijk Leren. Met dit onderwijs biedt Lumiar een innovatieve aanvulling op het bestaande onderwijsaanbod, in de gehele regio. Leerlingen zijn bij ons eigenaar van hun eigen leerproces en samen met hun coach geven zij vorm aan hun leerwensen. Elk kind doorloopt zo zijn eigen unieke (leer)proces.

Er wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Naast basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen, leren kinderen ook met elkaar beslissingen te nemen, budgetbeheersing en organisatievaardigheden. Daarnaast zijn natuurbeleving en duurzaamheid belangrijke pijlers van Lumiar. Kinderen leren bij Lumiar met al hun zintuigen. Wij gaan uit van de honger van ieder kind om te willen leren, zich ontwikkelen. In een veilige omgeving en kleinschalige opzet krijgt ieder kind hiervoor alle tijd en aandacht die nodig zijn.

Maatwerk en persoonlijke aandacht
Lumiar onderscheidt zich als een vernieuwende school met persoonlijke aandacht voor ieder kind. We stimuleren een kind om datgene te leren wat het wil leren, gebaseerd op de aanleg, interesses, behoefte en de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. Doordat wij het onderwijs om elk kind heen organiseren, leveren we maatwerk en is ons onderwijs echt passend.

Lumiar geeft onderwijs op maat. Kinderen hebben hun eigen coach waarmee ze ‘leer- en doewensgesprekken’ voeren. Kinderen krijgen les door leerkrachten, geven elkaar les of schrijven zich in voor workshops die door externe experts worden gegeven.