Vernieuwend onderwijs

“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree it will live its whole life believing that it is stupid” – Anonymous

Ons onderwijs gaat uit van gelijkwaardigheid en zelfsturend leren. Hierbij vertrouwen wij op de natuurlijke wil van kinderen om zich te ontwikkelen en te leren. Wij nemen hierbij het kind als uitgangspunt, want hun interesse, nieuwsgierigheid en verwondering zijn de ingrediënten voor hun eigen leerproces en persoonlijke groei. De leerkrachten van Lumiar ondersteunen, faciliteren en inspireren het kind in elke fase, door een omgeving te bieden die uitdagend, inspirerend en ook veilig is, met veel vertrouwen. Een omgeving met veel ruimte en tijd voor creativiteit en de mogelijkheid om te ontdekken wie je bent en wie de ander is.

Lumiar

Niet elk kind ontwikkelt zich gelijk
Elk kind is anders. Wij vinden het niet meer dan logisch dat niet elk kind op hetzelfde moment toe is aan leren lezen, schrijven en rekenen. Toch zijn veel scholen gebaseerd op dit principe. Er wordt van kinderen verwacht het klassikale tempo bij te benen. Als het kind op een bepaald gebied sneller of langzamer is, wijkt het af. Bij Lumiar geloven we niet in deze vorm van standaardisatie. Wij geloven dat ieder kind zijn eigen moment uitkiest wanneer het er klaar voor is. Onze leerkrachten zijn getraind om de kinderen dusdanig te observeren, zodat de ideale leermomenten van de kinderen benut worden. Zo leert elk kind in zijn eigen tempo en met plezier en ontwikkelt het kind zelfvertrouwen op een natuurlijke manier.

Principes
Bij Lumiar kiezen de kinderen grotendeels zelf wat, hoe, wanneer en met wie ze activiteiten ondernemen die leiden tot het realiseren van hun persoonlijke doelen. Rekening houdend met anderen en hun omgeving. Dit klinkt heel vrijblijvend, maar dat is het zeker niet. Ook bij Lumiar hebben we structuur en regels, echter ontwikkelen we deze regels veelal samen met de kinderen, waarbij alle rechten en meningen worden gerespecteerd. Door deze gelijkwaardigheid krijgt iedereen, jong en oud, eigen verantwoordelijkheid en leert begrijpen dat elke beslissing consequenties heeft. Door deze verantwoordelijkheid te leren nemen, ontstaat vrijheid. Deze vrijheid geeft ruimte om passie en talent te ontwikkelen, zelf gestelde doelen te halen en soms onmogelijk lijkende dromen te realiseren.