Sponsors en donateurs

Lumiar heeft als particuliere school een missie: zoveel mogelijk individuele kinderen op een warme en waardige manier voorbereiden op hun grote-mensen-leven, waarbij ze hun talenten in hun eigen tempo volledig kunnen ontdekken en ontplooien. Een plek waar ze veilig kunnen groeien, kunnen spelen en kunnen creëren.

Omdat Lumiar niet wordt bekostigd door de staat, vragen wij een jaarlijkse ouderbijdrage. Maar deze ouderbijdrage is niet toereikend om alle kosten te dekken die nodig zijn voor het geven van kwalitatief en duurzaam vernieuwingsonderwijs. We zijn daarom afhankelijk van sponsoren en donateurs! Daarnaast financieren we bepaalde projecten door middel van crowdfunding.

Draag je ons concept een warm hart toe? Als particulier en ondernemer zijn we ontzettend blij met je gift(en), maar ook als zakelijke sponsor kun je een hoop voor ons betekenen! In veel gevallen is je gift of sponsoring fiscaal aftrekbaar.

Uiteraard houden we onze donateurs en sponsoren op de hoogte van hoe hun geld terecht komt: door de jaarlijkse verslaglegging door het bestuur, maar ook door verslaglegging door de kinderen: in woord, beeld en geluid. Je kunt zelf aangeven hoe je op de hoogte wilt worden gehouden.