Hoe word ik sponsor?

Lumiar wil graag hulp, in financiële of materiële zin. Maar manuren is natuurlijk ook mogelijk. Dat komt omdat wij niet bekostigd worden door de staat, maar een particuliere school zijn. We kunnen de kinderen op deze manier extra’s bieden in de vorm van extra leermaterialen, maar bijvoorbeeld ook doordat we er meer op uit kunnen om in de wereld buiten de school kennis op te doen. Of bijvoorbeeld hulp bij het aanleggen van een nieuw gedeelte van onze tuin. Je kunt ons als ondernemer helpen door ons een gift te doen of door te sponsoren. Op deze pagina leggen wij het verschil en de mogelijkheden uit.

Sponsoring versus giften
Bij een gift moet sprake zijn van vrijgevigheid. Het meest in het oog springende verschil tussen sponsoring en een gift, is het feit dat bij sponsoring sprake is van een op geld waardeerbare tegenprestatie, die voor de ondernemer een zakelijk karakter heeft. Een voorbeeld zou hierbij kunnen zijn dat Lumiar toezegt om naamsbekendheid te geven aan je bedrijf of een andere tegenprestatie te zullen leveren. Lumiar reikt hiervoor een factuur uit aan jouw bedrijf. Voor je onderneming is met de sponsoring een direct ondernemingsbelang gediend (reclame, naamsbekendheid). Omdat er een tegenprestatie wordt geleverd, is er meestal sprake van een met BTW belaste ‘dienst’, waardoor je een factuur ontvangt met BTW. Deze BTW kan jouw bedrijf, mits je BTW-plichtig bent, gewoon in aftrek brengen.

Kosten voor sponsoring zijn in de regel gewoon 100% aftrekbaar als bedrijfskosten. Dit is vooral het geval als de tegenprestatie reclamekosten betreft, zoals het afdrukken van je bedrijfslogo of een andere reclame uiting. Dit is anders als de tegenprestatie voor de sponsoring bijvoorbeeld ‘toegangskaarten’ voor een educatief evenement betreft, mogelijk valt dit dan onder representatiekosten en is het beperkt aftrekbaar. Je kunt hiervoor advies inwinnen bij je belastingadviseur of accountant.

Lumiar sponsoren!
Er zijn verschillende mogelijkheden om Lumiar te sponsoren. Dit kan in geld, maar ook in materiaal of manuren. Alles is welkom. Graag wisselen we met je hierover van gedachten! Neem hierover contact op met ons bestuur via info@lumiar.nl of 06-33223360.