Particuliere giften

Je kunt als particulier een gift doen aan Lumiar. Dit kan interessant zijn als je geen ondernemer bent, of als je over veel vermogen beschikt.  Er moet dan wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan, waarbij we onderscheid kunnen maken tussen gewone giften en periodieke giften. Heb je een bedrijf en wil je zakelijk sponsoren, kijk dan op onze pagina voor zakelijke sponsors!

Gewone giften
Geef je niet minimaal 5 jaar op rij min of meer hetzelfde bedrag aan Lumiar? Wil je graag iets doen, maar je niet vastleggen aan een jaarlijkse donatie? Dan kun je een gewone gift doen aan Lumiar. Deze gewone giften zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting als bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Het voordeel
Belastingaftrek is het het voordeel waarvan je kunt profiteren als je geld (en/of goederen) aan een goed doel schenkt via een gewone gift. Als je aan bepaalde voorwaarde voldoet kun je namelijk een deel van je schenking aftrekken van de inkomstenbelasting. Hierdoor kun je dus of meer geld doneren, of de donatie kost je minder dan het goede doel binnenkrijgt.

De voorwaarden
Je mag een gewone gift (deels) aftrekken van de inkomstenbelasting als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
• Je doet de gift aan een goed doel dat bij de belastingdienst is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Lumiar heeft een ANBI-beschikking bij de belastingdienst aangevraagd.
• Lumiar levert geen tegenprestatie voor de gift. Je mag bijvoorbeeld geen cadeautje krijgen als dank. Ook als je een lot koopt voor de loterij van een ANBI is het geen periodieke gift. Je kunt dan namelijk geld winnen en dat is een tegenprestatie.
• Je kunt met schriftelijke stukken, zoals een bankafschrift of een bonnetje, aantonen dat je de gift hebt gedaan.
• Het totale bedrag van je giften is meer dan het drempelbedrag. Het drempelbedrag is 1% van je inkomen (al het inkomen en aftrekposten uit box 1, 2 en 3 bij elkaar opgeteld, maar zonder je persoonsgebonden aftrek), maar minstens € 60,- per jaar.
• Je mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum. Het maximum is 10% van je drempelinkomen.

Periodieke giften
Een gift is pas een periodieke gift als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
• Je de gift hebt laten vastleggen bij een notaris of (sinds 2014) een schriftelijke overeenkomst hebt gesloten met Lumiar.
• Je regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar Lumiar.
• Deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn.
• Je deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt. Het mag ook langer dan 5 jaar, maar de gift moet uiterlijk bij je overlijden stoppen. Deze voorwaarde vervalt als je geen 5 jaar hebt kunnen overmaken doordat je in die periode werkloos bent geworden of als Lumiar haar status als ANBI is kwijtgeraakt.
• Lumiar je geen tegenprestatie levert voor de gift. Je mag bijvoorbeeld geen cadeautje krijgen als dank. Ook als je een lot koopt voor de loterij van een ANBI is het geen periodieke gift. Je kunt dan namelijk geld winnen en dat is een tegenprestatie.

Het voordeel
Bij het doen van een periodieke gift aan een goed doel kun je profiteren van belastingaftrek. Als je aan bepaalde voorwaarde voldoet kun je een deel van je schenking aftrekken van de inkomstenbelasting. Het verschil met de gewone gift is dat je hier geen drempelbedrag of maximaal aftrekbaar bedrag hebt, waardoor je voordeel veel groter kan zijn.

De voorwaarden
Je mag de periodieke gift pas aftrekken van de inkomstenbelasting als voldaan wordt aan één van de volgende voorwaarden:
• Je gift gaat naar een algemeen nut beogende instelling (ANBI)
• Je gift gaat naar een culturele ANBI
• Je gift is gegaan naar vereniging die geen meer ANBI is, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet

Lumiar heeft een ‘normale’ ANBI-beschikking aangevraagd bij de belastingdienst.

Nalatenschap
Een nalatenschap valt niet onder een gewone of periodieke gift. Het valt uiteraard onder de erfenis. Als je een erfenis nalaat aan een goed doel dat geregistreerd is als ANBI hoeft het goede doel geen erfbelasting te betalen. Enige voorwaarde is dat er geen opdracht verbonden is aan de erfenis. Belastingtechnisch is het daarom het voordeligst om de erfenis na te laten aan een goed doel. Dit, omdat de kinderen of andere familieleden namelijk wel erfbelasting moeten betalen, waardoor een deel (soms een groot deel) van het geld naar de overheid gaat. Dan kan het geld beter naar een goed doel gaan toch?

Een nalatenschap valt niet onder een gewone of periodieke gift. Het valt uiteraard onder de erfenis. Als je een erfenis nalaat aan een goed doel dat geregistreerd is als ANBI hoeft het goede doel geen erfbelasting te betalen. Enige voorwaarde is dat er geen opdracht verbonden is aan de erfenis. Belastingtechnisch is het daarom het voordeligst om de erfenis na te laten aan een goed doel. Dit, omdat je kinderen of andere familieleden namelijk wel erfbelasting moeten betalen, waardoor een deel (soms een groot deel) van het geld naar de overheid gaat. Dan kan het geld beter naar een goed doel gaan toch?

Valkuilen bij doneren
Geloof jij in ons concept en wil je ons een financiële bijdrage leveren? We wijzen je dan graag nog even op de ‘valkuilen’ zodat je ervoor kunt zorgdragen dat je gift zo maximaal mogelijk fiscaal aftrekbaar is:

  • De gift(en) moeten gedaan worden aan een goed doel dat bij de belastingdienst geregistreerd staat als ANBI. Voor Lumiar hebben we een aanvraag gedaan voor een beschikking zodat wij als ANBI worden geregistreerd.
  • Je mag geen enkele tegenprestatie van ons ontvangen voor de donatie.
  • Bij gewone of eenmalige giften moet je ervoor zorgen dat al je donaties opgeteld hoger zijn dan 1 procent van je drempelinrkomen, maar minstens € 60. Dit bedrag geldt per kalenderjaar.
  • Je moet een bewijs hebben dat je geld geschonken hebt. Dit kan een bankafschrift of een ander betaalbewijs zijn.
  • Wil je periodiek doneren met ruimere voorwaarden? Dan moet dit schriftelijk via een overeenkomst of notarieel worden vastgelegd.
  • Organiseer je een inzamelingsactie? Zorg dan dat je via jouw naam het volledige bedrag doneert. Dan kun jij het als gift aftrekken, mits ook voldaan is aan de andere voorwaarden, zoals het drempelbedrag.

Meer informatie
Wij hebben deze pagina met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan het zijn dat de informatie op het moment van lezen niet meer klopt. Daarom raden wij aan om voor de zekerheid nog even op de website van de belastingdienst te kijken.